BSc

I. félév | II. félév | III. félév| IV. félév| V. félév| VI. félév

A következőkben a BSc tanterv kivonatát olvashatjátok plusz információkkal ellátva.

A szak elvégzéséhez összesen 180 kredit teljesítése szükséges, ezek megoszlása a következő:

A szak teljesítéséhez szükséges kreditek összefoglaló táblázata:

 

Vegyész szakirány

Szakirány nélkül

Törzstárgyak

143

143

Kötelezően választható kreditérték a "Kémia szakterület" tárgyaiból:

12

6

Kötelezően választható kreditérték az "Egyéb természettudományi tárgyak"-ból

6

Szabadon választható keret

9

21

 

170

170

Szakdolgozatért járó kredit:

10

10

Összesen:

180

180

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az alábbi leírás az mintatanterv szerint haladó diákok tantárgyait tartalmazva féléves lebontásban. Akinek esetleg valamilyen tárgya nem sikerült és csúszik, azoknak ez természeten máshogy fog kinézni, attól függően, hogy mit halasztanak. A mentorok ebben az esetben tudnak segíteni.

A későbbiekben a szabadon választható tárgyakat nem tüntettük fel, mert ezek az intézmény bármely tárgya lehet.

I. félév:

Kötelező tárgyak:

 • Kémia kritériumtárgy
 • A kémia alapjai - természettudományos feladatok megoldása
 • Bevezető matematika kémikusoknak (1) vagy Matematika 1. ea.
 • Bevezető matematika kémikusoknak (1) gyak. vagy Matematika 1. gyak.
 • Kémiai számítástechnika labor (1)
 • Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek
 • Kémiai biztonságtechnika
 • Általános kémia
 • Általános kémia szám. gyak.
 • Általános kémia labor
 • Szervetlen kémia (1)
 • Szerves kémia (1)

Kötelezően választható tárgyak:

Ebben a félévben még nem érdemes velük foglalkozni, így is sok teljesíteni való akad.

Szabadon választható tárgyak:

 • Szerves kémiai szeminárium (1)
 • Általános kémiai szeminárium, túl az alapokon (1)

Megjegyzések:
Alapvetően ebben a félévben a Kémia kritériumtárgy, A kémia alapjai és az Általános kémia a nagy súlyú tárgyak. Amennyiben ezek nem sikerülnek, a többi tárgyból sem lehet elmenni, vizsgázni.

Fontos linkek gyűjteménye:

Tantárgy

Oktató

Honlap

Általános kémia labor és Általános kémia szám. gyak.

Szalay Roland Dr.

Vass Gábor Dr.

Bacsó András

Magyarfalvi Gábor

Szabados Ágnes

Kolos Zsuzsanna

Harmat Veronika

Dürvanger Zsolt

Czirók Ede

Vörös Tamás

http://altklab.elte.hu/

Általános kémia

Dr. Vass Gábor

Dr. Pasinszki Tibor

Szervetlen kémia (1)

Rohonczy János Dr.

http://vegyszer.chem.elte.hu/

Szerves kémia (1)

Jalsovszky István Dr.

http://jalso.web.elte.hu/Szerves_kemia_BSc/

Kémiai biztonságtechnika

Jalsovszky István Dr.

http://jalso.web.elte.hu/Biztons%e1gtechnika_2008_pdf/

Bevezető matematika kémikusoknak (1) előadás és gyak.

Tóth Árpád Dr.

 

Sigray István

Hoksza Zsolt

Tóth Gergely

http://www.cs.elte.hu/~szzoltan/

Kémiai számítástechnika labor (1)

Tóth Gergely

Baranyai András Dr.

Farkas Ödön Dr.

http://www.chem.elte.hu/toth/

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Jánosi Imre Dr.

http://karman3.elte.hu/janosi/gmm.html

 

 

II. félév:

Kötelező tárgyak:

 • Bevezető matematika kémikusoknak (2) vagy Matematika 2. ea.
 • Bevezető matematika kémikusoknak (2) gyak. vagy Matematika 2. gyak.
 • Fizika (1)
 • Laboratóriumi alapmérések
 • Kémiai számítástechnika labor (2)
 • Szervetlen kémia (2)
 • Szervetlen kémia labor
 • Fizikai kémia (1): Termodinamika+Statisztikus termodinamika
 • Szerves kémia (2)

Kötelezően választható tárgyak:

Ebben a félévben sem érdemes még velük foglalkozni, így is sok teljesíteni való akad.

Szabadon választható tárgyak:

 • Szerves kémiai szeminárium (2)
 • Általános kémiai szeminárium, túl az alapokon (2)

Megjegyzések:
Ennek a félévnek a nehézsége főként a Szervetlen kémia előadás és a hozzá tartozó laborgyakorlat. Az év végén jelentkezni kell vegyész szakirányra a Neptun-ban.

Fontos linkek gyűjteménye:

Tantárgy

Oktató

Honlap

Bevezető matematika kémikusoknak (2) előadás és gyak.

Tóth Árpád Dr.

 

Sigray István

Hoksza Zsolt

Tóth Gergely

http://www.cs.elte.hu/~szzoltan/

Fizika (1)

Kürti Jenő

http://virag.elte.hu/kurti/

Szervetlen kémia (2)

Rohonczy János Dr.

http://vegyszer.chem.elte.hu/

Szerves kémia (2)

Szabó Dénes Dr.

http://szerves.chem.elte.hu/oktatas/ea/SzaboD-KemiaBSc/index.html#szerves2

Laboratóriumi alapmérések

Süvegh Károly

http://www.chem.elte.hu/foundations/magkem/hun/oktatas/merestechnika/index.html

Szervetlen kémia labor

Szalay Roland Dr.

Tarczay György Dr.

Szabados Ágnes

Kolos Zsuzsanna

Bazsó Gábor

Rácz Krisztina

Harmat Veronika

http://ra.chem.elte.hu/szvtlab

Kémiai számítástechnika labor (2)

Tóth Gergely

Baranyai András Dr.

Farkas Ödön Dr.

http://www.chem.elte.hu/toth/

Fizikai kémia (1)

Keszei Ernő Dr.

http://keszei.chem.elte.hu/fizkem1/

 

III. félév:

Kötelező tárgyak:

 • Fizika (2)
 • Fizikai kémia (2): Reakciókinetika+Elektrokémia
 • Fizikai kémiai számítások
 • Fizikai kémia labor (1)
 • Szerves kémia labor (1)
 • Analitikai kémia (1)
 • Analitikai kémiai számítások

Kötelezően választható tárgyak:

 • A modern biológia alapjai
 • Válogatott példák a fizika elveinek alkalmazására a kémiában
 • Kémiai matematika
 • Kémiai matematika gyakorlat

 

Megjegyzések:
Ez a félév bővelkedik fizkémes tárgyakban ezek közül a legfontosabb és talán a legnehezebb a labor teljesítése. Továbbá az Analitikai kémiai számítások teljesítése is nagyon fontos, hiszen gyenge előfeltétele az Analitikai kémia előadásnak.

Fontos linkek gyűjteménye:

Tantárgy

Oktató

Honlap

Fizikai kémia labor (1)

Láng Győző Dr.

 

Szalma József Dr.

Zsélyné Ujvári Mária

Vesztergom Soma

Bencze László Dr.

Riedel Miklós Dr.

Zsély István Gyula Dr.

http://foundation01.chem.elte.hu/

Fizika (2)

Kürti Jenő

http://virag.elte.hu/kurti/

Analitikai kémia (1)

Orbán Miklós Dr.

Mihucz Viktor Gábor Dr.

http://www.chem.elte.hu/departments/anal/bsc/

Szerves kémia labor (1)

Szabó Dénes Dr.

Farkas Viktor

Láng Emma Dr.

Rábai József Dr.

Bánóczi Zoltán Dr.

Novák Zoltán

http://szerves.chem.elte.hu/oktatas/ajanlas.htm

Fizikai kémiai számítások

Császár Attila Géza Dr.

Furtenbacher Tibor

http://theop11.chem.elte.hu/

Fizikai kémia (2)

Inzelt György Dr.

Keszei Ernő Dr.

Varga Tamás

http://keszei.chem.elte.hu/fizkem2/

 

IV. félév:

Kötelező tárgyak:

 • Fizikai kémia (3): Kolloidika
 • Fizikai kémia labor (3): Kolloidkémiai és nanoszerkezetek
 • Fizikai kémia (4): Elméleti kémia vagy Fizikai kémia (4): Elméleti kémia (emelt szint)
 • Szerves kémia (3): Biológiai kémia
 • Analitikai kémia labor (1)
 • Analitikai kémia (2): Műszeres analitika
 • Kémiai anyagtudomány
 • Analitikai kémia (3): Magkémia

Kötelezően választható tárgyak:

 • Fizikai kémia labor (2)
 • Sejtbiológia vegyészeknek és fizikusoknak
 • Kvantummechanika
 • Kvantummechanika gyakorlat
 • Ásványtan-kristálykémia
 • Java, C++

Megjegyzések:
Ennek a félévnek a legnagyobb kihívása a Biológiai kémia és a Műszeres analitika. Továbbá fontos, hogy ebben a félévben szakmai gyakorlat után kell már nézni és lehetőség szerint a nyáron teljesíteni. Az ott tapasztaltakat egy beszámoló formájában a következő félévben kell leadni.

Fontos linkek gyűjteménye:

Tantárgy

Oktató

Honlap

Fizikai kémia (3): Kolloidika

Gilányi Tibor Dr.

http://www.chem.elte.hu/w/nanoweb/Gilanyi.html

 

Fizikai kémia (4): Elméleti kémia

Szalay Péter Dr.

http://www.chem.elte.hu/node/214

Szerves kémia (3): Biológiai kémia

Perczel András Dr.

Dibó Gábor Dr.

http://szerves.chem.elte.hu/oktatas/ea/biologiaikemia.html

 

Analitikai kémia (2): Műszeres analitika

Záray Gyula Dr.

Zsigrainé Vasanits Anikó

http://prince.web.elte.hu/Analitika/

Analitikai kémia (3): Magkémia

Hommonay Zoltán Dr.

http://www.chem.elte.hu/departments/magkem/hun/oktatas/index.html

Analitikai kémia labor (1)

Záray Gyula Dr.

http://www.chem.elte.hu/w/anal/perenyi/

 

V. félév:

Kötelező tárgyak:

 • Üzemlátogatás
 • Szakmai gyakorlat és szakmai beszámoló (esszé)
 • Szerkezetkutató módszerek, előadás
 • Biokémia
 • Polimer kémia
 • Kémiai technológia
 • Analitikai kémia labor (2): Műszeres analitika
 • Környezetkémia

Kötelezően választható tárgyak:

 • Szerves labor haladóknak
 • A géntechnológia alapjai
 • Meteorológia
 • Java, C++
 • Gyakorlati programozás Linuxban

Megjegyzések:
Ebben a félévben kell megírni a szakmai beszámolót, illetve leadni a szakdolgozat bejelentő lapját. Érdemes már ebben az évben elkezdeni a záróvizsgákra való készülést, E-chem tesztek formájában, illetve nekilátni a szakdolgozatnak.

Fontos linkek gyűjteménye:

Tantárgy

Oktató

Honlap

Szakmai gyakorlat és szakmai beszámoló

Szalay Roland Dr.

http://www.chem.elte.hu/system/files/Szakmaigyak_hallgatoknak_20110524_SP.pdf

http://www.chem.elte.hu/system/files/Szakmgyak_kiegkovetelmenyek_SzR.pdf

Biokémia

Asbóth Bence

https://picasaweb.google.com/Bence.Asboth

Kémiai technológia

Pasinszki Tibor Dr.

http://tpasinszki.web.elte.hu/magyar/techno.htm

Analitikai kémia labor (2): Műszeres analitika

Varga Imre Péter Dr.

http://www.chem.elte.hu/w/anal/perenyi/

Környezetkémia

Salma Imre Dr.

http://salma.web.elte.hu/

Szerkezetkutató módszerek, előadás

Rohonczy János Dr.

Tarczay György Dr.

 

 

VI. félév:

Kötelező tárgyak:

 • Kémiai technológia labor

Kötelezően választható tárgyak:

 • Műszeres analitika labor (2)
 • Számítógépes kémia labor
 • Szervetlen kémia (2) labor
 • Kőzettan gyakorlat
 • C és FORTRAN kémiai alkalmazásai gyakorlat

Megjegyzések:
Abszolváld a záróvizsgákat. Fontos, hogy meg legyen a szükséges kredit érték. Ebben a félévben kell befejezni a szakdolgozatot is, amit védeni kell.

Fontos linkek gyűjteménye:

Tantárgy

Oktató

Honlap

Kémiai technológia labor

Láng Emma Dr.

http://technologia.chem.elte.hu/index.php?lang=hu&page=techn_lab_bsc

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.