A KéKó működése

A szervezet célja:

A Kémia Korrepetálás (röviden KéKó) egy közhasznú hallgatói tömörülés, amelynek célja a tanulmányaik során megrekedt, vagy segítségre szoruló hallgatók, kémia tárgyú korrepetálása, szakmai segítségnyújtás az arra igényt tartónak.

A szervezet tagjai:

 • a szervezet vezetője
  • A mindenkori Kémia Szakterületi Koordinátor, vagy az általa megbízott vezető. Feladata a Kékó Működésének ellenőrzése, a munka megszervezése, a szakterület tájékoztatása a KéKó munkájáról. Kapcsolatot tart az oktatókkal, illetve az esetlegesen felmerülő problémák esetén a KéKó-t igénybe vevő hallgatókkal. Hozzáférése van a KéKó hivatalos kommunikációs felületeihez, amelyek keresztül a szervezet híreit és felhívásait közzé teszi.
 • a korrepetitorok (vagy oktatók):
  • A kémia szakterület hallgatói, akik oktatási tevékenységet végeznek a KéKó keretein belül.

A szervezet működése:

Az szervezet biztosítja az ELTE minden polgára számára az ingyenes korrepetálást a kémia tárgykörein belül. Az alapvető tárgyak – amelyeket igyekszünk biztosítani – a következőek:

 • Általános kémia
 • Általános, Szervetlen és Analitikai bkémia számolások
 • Analitikai Kémia
 • Fizikai Kémia (Termodinamika, Reakciókinetika)
 • Fizikai Kémiai számolások
 • Elméleti Kémia
 • Szervetlen Kémia
 • Szerves Kémia
 • Kémiai Informatika
 • Kémia Kritériumtárgy

Igény, külön egyeztetés és megfelelő oktatói háttér esetén bármi egyéb típusú foglalkozás megszervezhető, ehhez a szervezet vezetője segítséget nyújt. A jelentkező hallgatók tetszőleges számú és típusú órán vehetnek részt, függetlenül szaktól, és évfolyamtól. Az órákat a hivatalos kommunikációs felületeken meghirdetett korrepetitorok tartják. Az foglalkozások nem fix időpontokban vannak, hanem igény szerint szerveződnek a hallgatóknak, és csak a bejelentett igény esetén kerülnek megtartásra.

Az órára való jelentkezés módja a következő: a hallgató közvetlenül a KéKó központi órakezelő rendszerében jelentkezik. Itt választja ki a tárgyat, amelyben segítséget szeretne kérni, valamint a korrepetítort és az időpontot. A választott időpontról visszajelzést küldünk, a szervezet vezetője ezek után nyilvánossá teszi az órát a szervezet kommunikációs felületein. A jelentkezés során a hallgató meg kell adja emailes, vagy telefonos elérhetőséget. A továbbiakban a hallgató és az oktató is jelezheti időpontváltoztatási kérelmét, legalább 8 órával az utoljára egyeztett időpont előtt. Csoportos jelentkezés esetén, lehetőleg egyetlen hallgató jelentkezzen az órára, majd emailben értesítse az oktatót a várható létszámról. Egy meghirdetett órához bárki csatlakozhat, azonban kérjük ennek szándékát minél előbb jelezni az órát tartó számára, hogy ennek megfelelően készülhessen.

Korrepetitornak a kémia szakterület bármely hallgatója jelentkezhet a szervezet vezetőjénél, a megfelelő internetes űrlap kitöltésével. Ebben meg kell adnia email elérhetőségét, a hozzájárulását ennek nyilvánossá tételéről, valamint az oktatni kívánt tárgyakat meg kell jelölnie. A szervezetbe történő jelentkezéssel a hallgató önmagára érvényesnek ismeri el ezen dokumentum tartalmát, tettével nyilatkozik a KéKó szabályinak elfogadásáról. Alkalmasságáról – minden egyes tárgyra nézve – egy az egyetem oktatói segítségével összeállított teszttel győződik meg a szervezet vezetője. A teszt megírásának időpontjáról külön személyesen egyeztet a szervezet vezetője a jelentkezőkkel. Amennyiben a jelentkező tesztje sikeres, a szervezet vezetője a KéKó kommunikációs felületein feltűnteti a korrepetitorok között, megadva elérhetőségét. A korrepetitori pozíció két évig, illetve a hallgatói jogviszony megszűnéséig érvényes. A két év lejárta után a teszteket meg kell ismételni. Amennyiben egy korrepetitorról későbbieken bebizonyosodik, hogy egy adott tárgy oktatására alkalmatlan, a szervezet vezetője a többi korrepetitor többségi támogatásával a szervezetből kizárhatja. A szervezetből kizárt személy nem használhatja a továbbiakban semmilyen módon a KéKó hivatalos kommunikációs felületeit és következő bekezdés tartalma sem vonatkozik rájuk.

Minden egyes megtartott óráról a korrepetitorok eljuttatnak egy internetes űrlapot a szervezet vezetőjéhez, ami alapján a szervezet vezetője összesíti az egyes oktatók féléves munkáját. Az korrepetitorok az órákét pénzt nem fogadhatnak el a hallgatóktól, ennek megsértése a KéKó-ból történő azonnali kizáráshoz vezet. Az elvégzett munkájukért az oktatott órák számával arányosan rendszeres szakmai ösztöndíjban részesülhetnek a szervezet korrepetitorai.

A KéKó-nak két fő kommunikációs felülete van. Ez a keko@chem.elte.hu e-mail cím, valamint a facebookon a KéKó nevű oldal, bármelyik használható korrepetálás kérésére, de az évfolyam csoportokban is történik rendszeres igényfelmérés.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.